ผมนำการท่องเที่ยวนวัตกรรมใหม่ มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก

ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักก่อน 

ผมชื่อ พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ    

เกิดที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

 ประวัติการศึกษา

2512  รร.เตรียมทหาร  รุ่นที่ 12

2514  รร.จปร.  รุ่นที่ 23 (จบปี่ที่ 1 ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยทหารสหรัฐฯ)

2519  Bachelor of Science in Civil Engineering  

         The Citadel, The Military College of South Corolina, U.S.A.

2521  Master of Science (Civil Engineering)

         University of Illinois, Urbana- Champaign, Illinois, U.S.A.

2526  บริหารธุรกิจบัฒฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ส.ธ.

2530  วุฒิบัตร โรงเรียนเสนาธการทหารบก ชุดที่ ๖๖ ,รร.สธ.ทบ.

2537  Master of Arts ( Strategic Studies)

         The Australian National University,
          Canberra, Australia      

 2539  Certificate in International Defense Management Course ,

           Defense Resource Management Institute,

          Naval Postgraduate School, Monterrey, California, U.S.A.

2541   รัฐศาสตร์บัณฑิต , ม.ส.ธ.

2542   วุฒิบัตร MINI M.B.A. รุ่นที่ 3 , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2544   วุฒิบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 8  ,รร.กร.ทบ.

2544   Certificate in Managing Defence in a Democracy Course  

          Cranfield University, Royal Military College of Science, U.K.

2547   วุฒิบัตร วิทยาลัยการทัพบก , ทบ.

2548   ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่  47 ,วปอ.

2549   วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 50  

          วิทยาลัยนักบริหาร, สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

2560   วุฒิบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 (ม.ส.8) 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ 081 935 7168

Line ID : 0819357168  หรือ  SAM1551

 

                                                                                                         หน้าต่อไปคลิ๊กที่นี่

 

หมายเหตุ :  เว็บไซด์นี้อยู่ระหว่างการจัดทำ ยังอาจมีข้อมูลที่ยังคลาดเคลื่อนที่รอการปรับปรุง

  • เว็บไซต์นี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ มิถุนายน 2561โดยพลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ประวัติอยู่ในหน้าแรก จุดประสงค์ เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวนวัตกรรมใหม่ ให้กับผู้ที่สนใจ

 • ผมเชื่อว่า ถ้าทุกคนมีเงิน มีเวลา และมีสุขภาพดี ชีวิตนี้ก็คงอยากจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวเพื่อเห็นโลกกว้างกับเขาบ้าง ใช่หรือไม่ ? แต่การเดินทางท่องเที่ยวที่ไปกับบริษัททัวร์โดยทั่วไ...

 • ถ้าปัจจุบัน มีนวัตกรรมการท่องเที่ยว แนวใหม่ ที่เรา "จ่ายเงินเพียงครั้งเดียว แล้วมีเงินเอาไว้ท่องเที่ยว ไปได้ตลอดชีวิต" โดย ทำตามระบบ และเงื่อนไข ง่ายๆ ที่บริษัทได้สร้างเอาไว้ให้...

 • ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น ก็คือ Money Making System ที่จะเป็นตัวมาช่วยสร้างเงินให้กับเรา เพื่อเอาไว้ใช้ไปท่องเที่ยวได้ทั่วโลกตลอดชีวิต ตัวอย่างเช่น Google, Facebook, Airbnb, ฯลฯ...

 • Org.jpg
  ระบบที่ว่าคือ พวกเราต้องมาสร้างกลุ่มเพื่อนที่จะไปเที่ยวกับเราขึ้นมาก่อน ให้ถึงชั้นที่ 5 ให้เป็นระบบเครือข่ายสองกลุ่ม คือ กลุ่มเพื่อนด้านซ้าย และกลุ่มเพื่อนด้านขวา ตามรูปด้านซ้าย ต่...

 • คำว่าระบบ คือ ระบบสองกลุ่มสมาชิก ซ้าย 1 กลุ่ม และ ขวา 1 กลุ่ม ระบบจะต้องต่อกันลงไปตามรูปนี้เท่านั้น ส่วนคนของกลุ่มใครจะไปอยู่ตรงไหนของระบบจะไประบุอยู่ในตอนคีย์สมัครเข้าระบบอีกที คำ...

 • แล้วรายได้ จะมาจากไหน ? เมื่อทุกคนสร้างกลุ่มท่องเที่ยวของตนเองขึ้นมาได้แล้ว บริษัทก็จะนำผลกำไรจากธุรกิจของบริษัทมาจ่ายเป็นโบนัสให้กับผู้คนที่อยู่ในระบบ ตามระบบที่ทุกคนสร้างขึ้นมานั...

 • การแนะนำตรง คือ เมื่อเราคีย์การสมัครให้ใครแล้วเราระบุว่าตัวเราเป็นผู้แนะนำตรงสมาชิกท่านนั้น ตัวเราก็คือผู้แนะนำตรง ซึ่งทุกคนต้องมีการแนะนำตรงอย่างน้อยข้างละ 1 คน จึงจะมีคุณสมบัติที...

 • คะแนนที่นำมาคิดเป็นเงินให้เรา เกิดจากในแต่ละสัปดาห์ ถ้ามีคนในกลุ่มด้านซ้ายหรือด้านขวามีการสมัครคนใหม่เข้ามาในระบบเพิ่ม หรือซื้อสินค้าเพิ่ม ก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาในด้านนั้น โดยระบบจ...

 • เหตุผลที่ให้ทุกคนสร้างกลุ่มตามระบบของบริษัทจนถึงชั้นที่ 5 ก็เพื่อให้ทุกคนได้รับโบนัสในข้อ 3 นี้ด้วยนั่นเอง เพราะบริษัทจะจ่ายเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มด้านซ้ายหรือด้านขวาที่เป็นสายเล...

 • แล้วบริษัทเอาเงินมาจากที่ไหนมาจ่ายให้เรา ? บริษัทได้สร้างระบบขึ้นมาตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.ขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561) คือ มาตรา 3 ในพ.ร.บ.ฉ...

 • สินค้าของบริษัทในช่วงเริ่มต้นมีเพียง 3 ชนิดเท่านั้น คือ 1. Plankton Regeneration Serum ขนาด 30 ml. ราคาสมาชิก 4,100 บาท ราคาขายปลีก 5,300 บาท 100 คะแนน (BV=50, EP=50) 2. Age D...

 • เงื่อนไขในการรับรายได้ และคะแนนสะสม สำหรับการแลกทริปไปท่องเที่ยว มี 2 ข้อ คือ ข้อ 1 สมาชิกจะต้องซื้อแพคเกจสินค้าของบริษัท อย่างน้อย 1 แพคเกจ เป็นการซื้อครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อสมัค...

 • แต่ละแพคเกจ แตกต่างกันอย่างไร ? Starter จะไม่ได้รับโบนัส ได้รับแต่สิทธิการใช้ Application Trip Spin และการเลือกซื้อทริปท่องเที่ยวในราคาพิเศษของบริษัทไปท่องเที่ยวเท่านั้น (บุคคลภายน...

 • เมื่อสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทนี้แล้ว เราจะได้รับประโยชน์อะไรกลับมาบ้าง ? เราจะได้ประโยชน์ ดังนี้ 1. ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ของบริษัทในราคาสมาชิก และได้ส่วนต่างกำไรจากการขายสินค้...

 • ธุรกิจท่องเที่ยว ดีอย่างไร ? 1. เป็นธุรกิจแห่งความสุข และสนุกสนาน มีเพื่อนใหม่ๆมากมาย จากการที่ได้ไปท่องเที่ยวด้วยกัน 2. เป็นธุรกิจที่ชวนคนง่าย เพราะใครๆก็อยากจะไปท่องเที่ยว (ถ้ามี...

 • วิธีสมัคร ต้องทำอย่างไร ? 1. เตรียมเงินตามแพคเกจที่ต้องการสมัคร และ เตรียมเอกสารให้พร้อมที่จะให้ผู้แนะนำคีย์สมัครเข้าระบบให้ หลักฐานประกอบด้วย 1) ชื่อภาษาไทยตามบัตรปชช. 2) ชื...

 • โอกาสที่เปิดกว้างสำหรับคนไทยทุกคน 1. ไม่ว่าคุณกำลังทำงาน หรือ ทำธุรกิจขายตรงอะไรอยู่ก็ตาม คุณก็สามารถจะมาสมัครทำธุรกิจนี้ได้ โดยที่ไม่ต้องไปเลิกธุรกิจเดิม เพราะเรายึดประโยชน์ของตัว...

 • ทุกธุรกิจต้องมีการลงทุน และลงมือทำงาน จึงจะเกิดผลกำไร นี่คือการลงทุนเพียงครั้งเดียว เพื่อชีวิตที่ดีกว่า แล้วได้ เก็บเกี่ยวผลตอบแทนไปตลอดชีวิต ตามระบบของบริษัท คุ้มหรือไม่คุ้ม ทุกค...