ผมกำลังนำโอกาสดีๆมาบอกกับทุกท่านว่าเงินคริปโต Onecoin กำลังจะกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่อไปในอนาคต ผู้ที่สนใจจะต้องอ่านบทความนี้ให้จบจึงจะพบโอกาสที่ผมนำมาแนะนำให้

ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักก่อน 

ผมชื่อ พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ    

 ประวัติการศึกษา

2512  รร.เตรียมทหาร  รุ่นที่ 12

2514  รร.จปร.  รุ่นที่ 23 (จบปี่ที่ 1 ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยทหารสหรัฐฯ)

2519  Bachelor of Science in Civil Engineering  

         The Citadel, The Military College of South Corolina, U.S.A.

2521  Master of Science (Civil Engineering)

         University of Illinois, Urbana- Champaign, Illinois, U.S.A.

2526  บริหารธุรกิจบัฒฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ส.ธ.

2530  วุฒิบัตร โรงเรียนเสนาธการทหารบก ชุดที่ ๖๖ ,รร.สธ.ทบ.

2537  Master of Arts ( Strategic Studies)

         The Australian National University,
          Canberra, Australia      

 2539  Certificate in International Defense Management Course ,

           Defense Resource Management Institute,

          Naval Postgraduate School, Monterrey, California, U.S.A.

2541   รัฐศาสตร์บัณฑิต , ม.ส.ธ.

2542   วุฒิบัตร MINI M.B.A. รุ่นที่ 3 , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2544   วุฒิบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 8  ,รร.กร.ทบ.

2544   Certificate in Managing Defence in a Democracy Course  

          Cranfield University, Royal Military College of Science, U.K.

2547   วุฒิบัตร วิทยาลัยการทัพบก , ทบ.

2548   ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่  47 ,วปอ.

2549   วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 50  

          วิทยาลัยนักบริหาร, สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

2560   วุฒิบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 (ม.ส.8) 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ 082 966 5115

Line ID : 0819357168

 

                                                                                                         หน้าต่อไปคลิ๊กที่นี่

 

หมายเหตุ :  เว็บไซด์นี้อยู่ระหว่างการจัดทำ ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์

  • เว็บไซต์นี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยพลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ประวัติอยู่ในหน้าแรก จุดประสงค์ เพื่อแนะนำเทคโนโลยี่ใหม่ของยุคดิจิตอล ที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่...

 • Onecoin คือ Cryptocurrency ในยุคดิจิตอลของโลกที่ได้มาถึงแล้ว ที่สามารถจะช่วยทำให้เงินของคุณมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าหรือมากกว่าได้ ภายในเวลาประมาณ 2 ปีนับจากวันนี้ ถ้าค...

 • นี่คือ หน้าต่อไป

 • •ผมจัดทำเว็บไซด์นี้ขึ้นมา ก็เพื่อมาช่วยคนไทยทั้งประเทศ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากโอกาสที่มีเพียงครั้งเดียวนี้เท่านั้นในชีวิตของทุกคน ซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อมอีกด้วย ...

 • ผมเป็นผู้ใหญ่ และมีเกียรติพอที่จะไม่เอาข้อมูลที่เป็นเท็จมาหลอกลวงผู้คน และผมก็ทราบกฎหมายคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นอย่างดี ว่าโทษของการนำข้อมูลอันเป็นเท็จมาหลอกลวงประชาชนนั้นคืออะไร...

 • วันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทำให้การใช้ชีวิตของคนเราจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตที่ผ่านมา การทำธุรกิจ...

 • โลกของเรานับจากวันนี้ (2017) เป็นต้นไปเทคโนโลยี่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของเรา จะเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเพียงเครื่องเดียว ที่ทุกคนสามารถจะทำอะไรก็ได้จา...

 • -จะขอยกตัวอย่าง Smart Homeที่อีกไม่นานเราจะได้พักอาศัยอยู่ในบ้านสมัยใหม่ที่เรียกว่า Smart Home โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เราใช้ เช่น -อีกไม่กี่ปีเราจะได้ใช้รถ Smart Car ที่ไม...

 • จากตัวอย่างที่ยกมา เราจะเห็นว่าทุกๆสิ่งในชีวิตของเรา มันกำลังจะเข้ามาอยู่ในมือถือของเราเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และมือถือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคน ที่เราอาจจะไม่สามารถใช...

 • แต่เงินที่จะเข้ามาอยู่บนมือถือของเรา และให้ผู้คนเชื่อถือและยอมรับ (Trust)เพื่อนำไปใช้จ่ายแทนเงินธนบัตรได้ จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1. ผลิตขึ้นมาแล้วไม่...

 • ทำไมเงิน Cryptocurrency จึงปลอมแปลงไม่ได้ ก็เพราะด้วยเทคโนโลยี่ที่นำมาใช้ในการผลิตทำให้เงินคริปโต้ที่ผลิตออกมาแล้วปลอมแปลงไม่ได้ดังนี้คือ 1.เงิน Cryptocurrency ผลิตขึ้นมาโดยใช้โปรแ...

 • ทำไมจึงไม่มีใครสามารถจะเข้ามาขโมยเงิน (Hack) จากในมือถือของเราไปได้ ? คำตอบ คือ เงิน Cryptocurrency เมื่อผลิตออกมาแล้ว จะถูกนำไปเก็บไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า...

 • ดังนั้น เมื่อระบบ Blockchain มีขั้นตอนการทำงานตามที่กล่าวมา ผู้ที่จะเข้ามาขโมย (Hack) เอาเงินคริปโต้ ของใครที่เก็บไว้ในระบบ Blockchain ได้ จึงจะต้องเจาะเข้าไปหลายชั้น ดังนี้ 1. ต้อ...

 • •ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เงินดิจิตอลที่จะนำเข้ามาอยู่ในมือถือของเราทุกคนได้ ก็จะต้องเป็นเงิน Cryptocurrencyที่ใช้โปรแกรมCryptography ในการผลิตเท่านั้นจึงจะปลอมแปลงไม่ได้ และถ้าจะให้...

 • •และนี่คือ ที่มาของเงิน Cryptocurrecy เงิน Cryptocurrency ยี่ห้อแรกที่ผลิตขึ้นมาบนโลกโดยอาศัยเทคโนโลยี่ Cryptography ในการผลิต และนำไปเก็บไว้ใน Blockchain ครั้งแรกของโลก มีชื่อว่าเ...

 • ผู้คิดค้นเงินเงิน Bitcoin ได้ตั้งโปรแกรมที่ใช้ผลิต โดยให้ผลิตเพียงแค่ 21 ล้านเหรียญเท่านั้น เมื่อโปรแกรมผลิตครบแล้วก็จะหยุดการผลิต เงิน Bitcoin จึงจะมีสูงสุดเพียง 21 ล้านเหรียญในโล...

 • เมื่อทุกคนผลิตแล้วก็เอาขึ้นประกาศขายบนอินเตอร์เน็ต เพื่อหวังได้ทุนคืนพร้อมกำไร และมีผู้คนในโลกบางส่วนที่ไปเจอและซื้อเก็บเอาไว้ เพราะเห็นว่าราคายังถูก เพื่อเอาไว้เก็งกำไรเมื่อราคาสู...

 • หน้าต่อไป

 • ดังนั้น คนที่ได้เข้าไปซื้อเงิน Bitcoin ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการผลิตในปี 2009 เอามาถือครองเก็บเอาไว้ แล้วมาขายตอนที่ราคาสูงขึ้น ก็สามารถทำกำไรจากเงิน Bitcoin นี้ได้ ตั้งแต่ปี 2009 เป...

 • ณ วันนี้ (มค 2017) Bitcoin ได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นแล้วว่าเงิน Cryptocurrencyสามารถใช้งานได้จริง มีธุรกิจและร้านค้าจำนวนหนึ่งยอมรับเงิน Bitcoin ในธุรกิจของตน แม้แต่นักธุรกิจยักษ์ให...

 • หลังจากเงิน Bitcoin ได้เป็นที่รู้จักของชาวโลกในระดับหนึ่ง และมีการนำไปใช้งานจริงแล้ว มีการนำขึ้นไปซื้อขายกันในตลาดเงินดิจิตอล ก็มีผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้พากันผลิตเงิน Cryptocurrency ตา...

 • แต่เงิน Cryptocurrency ยี่ห้ออะไร ? ที่ชาวโลกส่วนใหญ่จะเอาไปใช้งานจริง ควบคู่ไปกับเงินเหรียญและธนบัตรของรัฐบาลต่างๆในปัจจุบัน และเราอาจจะคิดล่วงหน้าไปได้ ณ ตอนนี้ว่า เงินคริปโต้ยี...

 • โอกาสในการทำกำไรจากเงิน Bitcoin ซึ่งเป็น Cryptocurrency ยี่ห้อแรกของโลกที่มีคนนิยมมากที่สุด ได้หมดไปแล้ว เพราะไม่มีใครเอาข้อมูลของเงิน Bitcoin ในช่วงเริ่มต้นการผลิตใหม่ๆ ที่ราคายั...

 • แต่โอกาสใหม่ที่ดีกว่าเงิน Bitcoin กำลังกลับมาใหม่อีกครั้ง และอาจจะเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตของพวกเราก็เป็นได้ที่จะมีเงิน Cryptocurrency ดีๆมาให้พวกเราสั่งผลิตและเก็บเอาไว้ในบ...

 • สถิติของเงิน Onecoin 1. เริ่มผลิตขึ้นมาครั้งแรกเมื่อต้นปี 2015 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 0.5 ยูโร 2. หลังจาก 2 ปีผ่านไปเมื่อต้นปี 2017 มีสมาชิกจากทั่วโลกมากกว่า 3ล้านคน (มากที่สุดในบรรดา...

 • วิสัยทัศน์และความตั้งใจของ ดร.รุจา ที่ผลิตเงิน Onecoin ขึ้นมาก็เพื่อให้เงิน Onecoin ใช้งานได้จริงเหมือนเงินธนบัตรทั่วไปโดยผู้คนและธุรกิจต่างๆทั่วโลก เงิน Onecoin จึงเป็นประเภท "เง...

 • และนี่คือโอกาส ที่ผมได้นำเอาข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผมได้ศึกษามาแล้วอย่างละเอียด เพื่อนำมา บอกให้คนไทยทุกคนได้รับทราบ เพื่อไม่ให้คนไทยทุกคน ต้องเสียโอกาสอันดีนี้ไป เหมือนเมื่อครั้งเงิน...

 • กราฟแสดงสถิติราคาเงิน Onecoin จากที่เริ่มต้นการผลิตเมื่อต้นปี 2015 จนถึงเดือนมิถุนายน 2017ราคาเงิน Onecoin ได้เพิ่มขึ้นไปมากกว่า 24 เท่าแล้ว หมายเหตุ : ทุกคนสามาร...

 • ผมได้นำเอาข้อมูลของเงิน Onecoin ที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ทุกคนสามารถจะไปพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองได้ มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักและรับทราบแล้ว ส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของตัวคุณเอง ว...

 • และนี่คือ โอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตของทุกคนที่ผมได้นำมาสรุป และบอกให้ทุกคนได้รับรู้เอาไว้ ก่อนที่โอกาสดีๆนี้จะหมดไป เพราะโอกาสครั้งนี้จะลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ผ่านเลยไป การลง...

 • กลับไปหน้าแรก