เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ มิถุนายน 2561 
โดยพลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ

ประวัติอยู่ในหน้าแรก

จุดประสงค์

  • เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวนวัตกรรมใหม่ ให้กับผู้ที่สนใจ