...โอกาสดีๆครั้งนี้มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตของทุกท่านเท่านั้น โอกาสนี้จะหมดไปตามระยะเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนคุณอาจคาดไม่ถึง...

 •ผมจัดทำเว็บไซด์นี้ขึ้นมา ก็เพื่อมาช่วยคนไทยทั้งประเทศ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากโอกาสที่มีเพียงครั้งเดียวนี้เท่านั้นในชีวิตของทุกคน ซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อมอีกด้วย ถ้าคนไทยเราไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ คนไทยเราก็จะเสียเปรียบคนในประเทศอื่นๆในโลกอีกมากกว่า 195 ประเทศที่เขาได้รับรู้เรื่องนี้กันแล้ว

แม้แต่ประเทศรอบบ้านของเรา อย่างเช่น เวียดนาม และกัมพูชา รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศ มาสร้างรายได้เพิ่ม จากเงิน Onecoin ที่ทั่วโลกกำลังจะนำมาใช้ควบคู่ไปกับเงินเหรียญหรือเงินธนบัตรของรัฐบาลต่างๆในโลก นับจากวันนี้เป็นต้นไป

ดังนั้นถ้าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่รู้ คนไทยเราก็จะเสียโอกาสอันดีนี้ไป

                                                                               หน้าต่อไป