วันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทำให้การใช้ชีวิตของคนเราจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตที่ผ่านมา การทำธุรกิจต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี่อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ (Disruptive Technology) ตัวอย่างบางส่วนของเทคโนโลยี่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกของเรา ได้แก่

 • High Speed Broadband Internet (4G, 5G,....)
 • Digital Technology
 • Information and Communication Technology (ICT)
 • Sensor Technology
 • Artificial Technology (AI)
 • Internet of Things (IoT) หรือ Internet of Everything
 • Nano Technology
 • Robot Technology
 • 3D Printing Technology
 • Application Technology (App.)
 • Financial Technology (FinTech)
 • Blockchain Technology
 • Cryotocurrency Technology
 • etc.
 • และเมื่อนักประดิษฐ์คิดค้นได้นำเอาเทคโนโลยี่ต่างๆเหล่านั้นมาทำงานร่วมกัน (Integrate) มันจึงเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกของเรา ทั้งด้านการใช้ชีวิต และด้านการทำธุรกิจต่างๆ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต

 

                                                          หน้าต่อไป