โลกของเรานับจากวันนี้ (2017) เป็นต้นไปเทคโนโลยี่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของเรา จะเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเพียงเครื่องเดียว ที่ทุกคนสามารถจะทำอะไรก็ได้จากมือถือของเรา รวมทั้งบรรดาธุรกิจเล็กใหญ่ทั้งหลายก็จะพากันเข้ามาอยู่ในมือถือของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยให้กับผู้คนทั้งโลก ทำให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถจะขายให้ผู้คนได้ทั้งโลก เช่น Amazon หรือ Alibaba ไม่ใช่ขายเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป 

จะขอยกตัวอย่างสิ่งใกล้ตัวของทุกคน คือ อีกไม่ช้าทุกคนจะได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มันทำงานได้อย่างชาญฉลาดทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้น จะมีชื่อนำหน้าว่า Smart เช่น Smart Home, Smart Car, Smart TV, และที่ทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็คือ Smart Phone นั่นเอง

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือที่เขียนโดย Thomas McMurrain, "The 7th Disruption : The Rise of the Digital Currency Billionair"  โดยเปิดจาก www.the7thdisruption.com)

                                                           หน้าต่อไป