จากตัวอย่างที่ยกมา เราจะเห็นว่าทุกๆสิ่งในชีวิตของเรา มันกำลังจะเข้ามาอยู่ในมือถือของเราเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และมือถือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคน ที่เราอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตโดยขาดมันได้

เมื่อทุกอย่างกำลังจะเข้าไปอยู่ในมือถือของเรา การซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆก็กระทำผ่านมือถือ แล้วเงินในอนาคตล่ะ จะไม่เข้าไปอยู่ในมือถือด้วยหรือ ?

(https://www.youtube.com/watch?v=b8UoHIfD2Pg)

ปัจจุบันทั่วโลกมีการซื้อสินค้าและบริการ online กันโดยใช้บัตรเครดิต ไม่ใช้เงินสด แต่บรรดาร้านค้าและบริการเหล่านั้นต้องจ่ายค่าบริการให้กับเจ้าของบัตรเครดิตเหล่านั้นในราคาที่ค่อนข้างสูง

และบัตรเครดิตก็ไม่สามารถจะใช้โอนเงินให้กันระหว่างประเทศได้ ผู้คนหรือธุรกิจที่ต้องการจะโอนเงินข้ามประเทศ จะต้องกระทำผ่านสถาบันการเงินซึ่งต้องเสียค่าบริการที่ค่อนข้างแพง และผู้รับที่ปลายทางจะต้องรออีกหลายวันกว่าจะได้รับเงินที่โอนมา

ถ้ามันมีระบบเงินที่ดีกว่าที่สามารถจะตอบโจทย์ทั้งผู้คน และบรรดาธุรกิจต่างๆบนโลกของเราได้ ถามว่า คนเหล่านั้น ธุรกิจเหล่านั้น จะไม่เปลี่ยนมาใช้ระบบการเงินใหม่กันหรือ ?

ดังนั้นระบบการเงินใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในมือถือ จะต้องเป็นระบบการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนและบรรดาธุรกิจต่างๆในโลกนี้ ดังต่อไปนี้ ได้ด้วย คือ

1. เงินที่อยู่บนมือถือนั้น สามารถจะนำไปใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ทั่วโลก

2. สามารถจะโอนเงินนั้นให้กันได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน หรือไม่ต้องมีคนเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลาง แล้วคิดค่าบริการเราแพงๆ

3.จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็ไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเงินอีกต่อไป เพราะเงินในมือถือของทุกคนสามารถจะนำไปใช้ได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลของประเทศใดๆอีก


เงินที่ว่านี้ ก็คือเงิน Cryptocureency ที่สามารถจะเข้ามาอยู่ในมือถือของทุกคนได้ และมีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการ

                                                            หน้าต่อไป