แต่เงินที่จะเข้ามาอยู่บนมือถือของเรา และให้ผู้คนเชื่อถือและยอมรับ (Trust)เพื่อนำไปใช้จ่ายแทนเงินธนบัตรได้ จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างน้อย 3 ประการ คือ

1. ผลิตขึ้นมาแล้วไม่มีใครสามารถจะปลอมแปลงเงินนี้ได้

2. มีความปลอดภัยสูงสุด ไม่มีใครสามารถจะเข้ามาขโมยเงินจากบัญชีที่อยู่บนมือถือ(E-Wallet)ของเราไปได้

3.มีความปลอดภัยสูงสุดในการนำมาใช้จ่ายหรือโอนเงินให้กันผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะ

ถ้าเงินอะไรที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยใน 3 ข้อนี้ จึงจะได้รับความน่าเชื่อถือ (Trust) ที่คนทั่วโลกจะเปลี่ยนมาใช้เงินชนิดนี้ แทนเงินเหรียญและธนบัตรที่ทุกคนใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพราะเงินชนิดนี้มันมีประโยชน์มากกว่าการใช้เงินเหรียญและธนบัตรตามที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง

                                                            หน้าต่อไป