ทำไมเงิน Cryptocurrency จึงปลอมแปลงไม่ได้  ก็เพราะด้วยเทคโนโลยี่ที่นำมาใช้ในการผลิตทำให้เงินคริปโต้ที่ผลิตออกมาแล้วปลอมแปลงไม่ได้ ดังนี้คือ

1.เงิน Cryptocurrency ผลิตขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้สมการหลายชั้นที่สลับซับซ้อนเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของเหรียญแต่ละเหรียญที่ไม่ซำ้กันซึ่งคล้ายกับ DNA ของเหรียญแต่ละอันนั่นเอง ดังนั้นเหรียญที่ผลิตรุ่นแรกๆโปรแกรมจึงใช้เวลาไม่นานในการแก้สมการ ค่าใช้จ่ายในการผลิตจึงยังถูกอยู่ ซึ่งสะท้อนมาที่ราคาของเหรียญที่ผลิตออกมาด้วย แต่เมื่อผลิตออกมามากขึ้นการแก้สมการต้องใช้เวลานานขึ้น หรือเรียกว่าค่าความยากเพิ่มขึ้นนั่นเอง จึงมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เพิ่มขึ้น มูลค่าเหรียญจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

2. จากนั้นจะใช้โปรแกรม Cryptography ที่มีความสลับซับซ้อนมาก จนคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่สามารถจะถอกรหัสได้ ถ้าทำได้ก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีๆ เพื่อเข้ารหัสของเหรียญแต่ละอันที่ผลิตขึ้นมา เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเหรียญ และทำให้มีความปลอดภัยในการใช้จ่ายและโอนเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะ เพราะคนที่ดักจับได้ไม่สามารถจะอ่านข้อมูลนั้นได้ เงินดิจิทัลที่เข้ารหัสด้วยโปรแกรม Cryptography จึงมีความปลอดภัยสูงสุด

3.เมื่อผลิตเหรียญออกมาและเข้ารห้สแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะที่เรียกว่า บล็อกเชน (Blockchain) เพื่อให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยเจ้าของเงิน ซึ่งมีขั้นตอนที่สลัลซับซ้อน โดยระบบบล็อกเชนจะเก็บข้อมูลแยกออกเป็นบล็อกๆ (หรือกล่องเก็บข้อมูลย่อยๆเชื่อมโยงไว้ด้วยกัน) ขั้นตอนที่สำคัญในการนำเงินออกไปใช้จ่ายจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยทุกบล็อกที่อยู่ในระบบบล็อกเชน จึงยากที่แฮกเกอร์จะเข้ามาขโมยเงินออกไปจากบัญชีที่เก็บไว้ในระบบบล็อกเชนได้ การนำเงินออกไปใช้จ่ายโดยเจ้าของบัญชีจึงมีความปลอดภัยที่สูงมาก และปลอดภัยกว่าระบบที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินใช้ในการโอนเงินทั้งภายในและระหว่างประเทศอยู่ทุกวันนี้ สถาบันการเงินจึงให้ความสนใจที่จะนำเอาระบบบล็อกเชนมาใช้บ้างในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าระบบ FinTechด้วยขั้นตอนและวิธีการผลิตข้างต้น เงิน Cryptocurrency ไม่ว่ายี่ห้ออะไร เมื่อผลิตขึ้นมาแล้ว จึงปลอมแปลงไม่ได้ และมีความปลอดภัยสูงสุดในการนำไปใช้จ่าย

                                                             หน้าต่อไป