• ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า

เงินดิจิตอลที่จะนำเข้ามาอยู่ในมือถือของเราทุกคนได้ ก็จะต้องเป็นเงิน Cryptocurrency ที่ใช้โปรแกรม Cryptography ในการผลิตเท่านั้นจึงจะปลอมแปลงไม่ได้  และถ้าจะให้เงิน Cryptocurrency ที่จะเอามาเก็บไว้ในมือถือมีความปลอดภัยสูงสุด ไม่ให้ใครเข้ามา Hack เอาเงินของเราไปได้ ก็ต้องเอาเก็บไว้ในระบบ Blockchain นั่นเอง

                                                            หน้าต่อไป