• และนี่คือ ที่มาของเงิน Cryptocurrecy


เงิน Cryptocurrency ยี่ห้อแรกที่ผลิตขึ้นมาบนโลกโดยอาศัยเทคโนโลยี่ Cryptography ในการผลิต และนำไปเก็บไว้ใน Blockchain ครั้งแรกของโลก มีชื่อว่าเงิน Bitcoin


เงิน Bitcoin เริ่มผลิตขึ้นมาครั้งแรกในโลกเมื่อต้นปี 2009 โดยไม่มีใครรู้จักตัวตนผู้ผลิตที่แท้จริง จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้ ไม่มีการตั้งบริษัทใดๆ แต่เขาใช้เทคโนโลยี่ทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้ในการผลิตเงิน Bitcoin และนำมาเก็บไว้ใน Blockchain 

โดยผู้คิดค้นคนแรกนี้เขายินดีมอบโปรแกรม Cryptography ที่ใช้ในการผลิตให้กับคนทั่วโลกที่สนใจจะผลิตเอง โดยให้นำโปรแกรมที่จะใช้ผลิตไปใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนเพื่อทำการผลิตได้เองที่ไหนก็ได้ แต่ทุกเครื่องจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจะได้หารหัสของเหรียญที่แต่ละคนผลิตได้ไม่ซำ้กัน

เมื่อผลิตเงิน Bitcoin แต่ละเหรียญขึ้นมาได้แล้ว ระบบก็จะเอาไปเก็บไว้ใน Blockchain คนที่ผลิตก็จะมีชื่อเป็นเจ้าของเงิน Bitcoin ที่ตนเองผลิตขึ้นมานั้น

Blockchain ของ Bitcoin จึงเป็น Public Blockchain หรือ Open Blockchain และเป็นระบบที่ไม่มีใครมาควบคุม (Decentralized) ที่คนที่เป็นเจ้าของเงิน Bitcoin ที่ตนผลิตขึ้นมาสามารถจะเข้าไปทำธุรกรรมกับเงินBitcoin ของตนเองใน Blockchain สาธารณะนี้เมื่อไรก็ได้ เช่น การซื้อขายเงิน หรือโอนเงิน Bitcoin ให้กัน แต่จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆของระบบ Blockchain ตามที่กล่าวมาข้างต้น


                                                           หน้าต่อไป