ผู้คิดค้นเงินเงิน Bitcoin ได้ตั้งโปรแกรมที่ใช้ผลิต โดยให้ผลิตเพียงแค่ 21 ล้านเหรียญเท่านั้น เมื่อโปรแกรมผลิตครบแล้วก็จะหยุดการผลิต เงิน Bitcoin จึงจะมีสูงสุดเพียง 21 ล้านเหรียญในโลกนี้เท่านั้น

 

ปัจจุบันมีผู้คนในโลกผลิตเงิน Bitcoin ออกมาได้แล้วประมาณ 17 ล้านเหรียญ และผู้ที่เข้ามาผลิตหลังๆ จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงขึ้น ดังนั้นในการผลิตเงิน Bitcoin รุ่นหลังๆจึงต้องใช้งบประมาณที่สูงขึ้นด้วย

 

เงิน Bitcoin เมื่อเริ่มต้นผลิตออกมาในปี 2009 ยังไม่มีใครรู้จักมากนัก ค่าการผลิตเริ่มต้นก็ยังถูกอยู่ ราคา Bitcoin ในช่วงร่วมต้นการผลิตจึงอยู่ที่เหรียญละ 0.1 ดอลล่าร์เท่านั้น

 

                                                         หน้าต่อไป