...เงิน Bitcoin ได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นแล้วว่า สามารถใช้งานได้จริง เหมือนเงินธนบัตรทั่วไป แต่มันจะเก็บอยู่บนมือถือของเราในรูปของดิจิตอลไฟล์...

ณ วันนี้ (มค 2017)  Bitcoin ได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นแล้วว่าเงิน Cryptocurrency สามารถใช้งานได้จริง

มีธุรกิจและร้านค้าจำนวนหนึ่งยอมรับเงิน Bitcoin ในธุรกิจของตน แม้แต่นักธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Richard Branson ก็ประกาศรับเงิน Bitcoin ในธุรกิจของเขา 

และเงิน Bitcoin ในปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับจากธนาคารและสถาบันการเงินโลกหลายแห่ง จนสามารถจะแลกเปลี่ยนเงิน Bitcoin เป็นเงินสกุลอื่นๆของโลกได้แล้ว เงิน Bitcoin จึงเป็นเงิน Cryptocurrecy อันแรกของโลกที่พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่า มันสามารถจะเข้ามาอยู่ในมือถือของเราได้ และใช้งานได้จริง แม้จะเป็นเพียงเงินดิจิตอลที่จับต้องไม่ได้ก็ตาม

เมื่อ 8 ปีที่แล้ว อาจจะยังไม่มีคนเชื่อว่าจะเป็นไปได้ แต่ปัจจุบันปี 2017 มันก็เป็นไปแล้ว เงิน Bitcoin ได้พิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็นแล้ว แม้จะเป็นเพียงแค่คนส่วนหนึ่ง และธุรกิจส่วนหนึ่งของโลกก็ตาม

จากกรณีของเงิน Bitcoin จึงอาจสรุปได้ว่า ในยุคดิจิตอล เงินสามารถจะเข้ามาอยู่ในมือถือของเราได้ และเงินที่สามารถจะนำไปใช้ได้ทั่วโลกเหมือนเงินดอลลาร์สหรัฐฯก็คือ เงิน Cryptocurrency นั่นเอง

 

 และในอนาคตพรมแดนของแต่ละประเทศจะไม่มีความหมายอีกต่อไป ธุรกิจต่างๆจะพากันขึ้นไปขายอยู่บนอินเตอร์เน็ต ตลาดคือคนทั่วโลก ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ประเทศไหนก็สามารถจะสั่งซื้อสินค้าและบริการจากอินเตอร์เน็ตได้ เงินก็เช่นเดียวกันจะเข้ามาอยู่ในมือถือที่ทุกคนสามารถจะนำไปใช้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลก พรมแดนหรือกติกาของประเทศต่างๆจึงไม่อาจจะกั้นได้อีกต่อไป สรุปคือ โลกของเราจะเป็นเหมือนโลกไร้พรมแดนนั่นเอง ประชากรของแต่ละประเทศก็อาจจะกลายเป็นประชากรของโลก ที่ทุกคนในโลกจะมีกติกาใหม่ที่คนในโลกสร้างกันขึ้นมาเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น ระบบ e-Commerce หรือเงิน Cryptocurrency ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของรัฐบาลใดๆในโลก (รัฐบาลควบคุมประชาชนของตนไม่ได้)   หรือจะเรียกว่าเป็นโลกที่ไม่มีรัฐบาลก็ได้ และอาจจะมีเงินเพียงสกุลเดียวที่คนทั่วโลกนำมาใช้จ่ายผ่านมือถือกันตามคำทำนายของ Mr. Albert Pike (https://www.youtube.com/watch?v=BJDKSFwfL6M) ก็เป็นได้

                                                         หน้าต่อไป