โอกาสในการทำกำไรจากเงิน Bitcoin ซึ่งเป็น Cryptocurrency ยี่ห้อแรกของโลกที่มีคนนิยมมากที่สุด ได้หมดไปแล้ว

เพราะไม่มีใครเอาข้อมูลของเงิน Bitcoin ในช่วงเริ่มต้นการผลิตใหม่ๆ ที่ราคายังถูกมา

บอกให้เราได้รู้ เพื่อซื้อเก็บเอาไว้ และรอขายทำกำไรเมื่อราคามันขึ้นไปสูง

แต่คนที่รู้และซื้อมาถือครองไว้ในช่วงที่ราคายังถูกอยู่ เช่น 0.1 ดอลล่าร์ แล้วมาขายในตอนที่ราคาขึ้นไปสูง เช่น 1,000 ดอลล่าร์ก็มีอยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้งมีคนไทยบางคนก็ได้รับโอกาสอันดีนี้จากการบอกเล่าของเพื่อนชาวต่างชาติด้วย และได้ตัดสินใจซื้อเอาไว้ในตอนที่ราคายังถูก

ปัจจุบัน ราคาเงิน Bitcoin สูงเกินไปกว่าที่จะซื้อมาเก็บไว้ (ราคาซื้อขายในตลาดเงินดิจิตอลอยู่ที่ 2,000-2,900 ดอลล่าร์ต่อเหรียญ) เพื่อรอราคาที่จะขึ้นสูงไปกว่านี้ จะมีก็แต่เพียงคนที่เข้าไปซื้อขายในตลาดซื้อขายเงินดิจิตอล เพื่อหวังเก็งกำไร เหมือนกับการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร จึงมีความเสี่ยงที่สูงมากหากใครคิดจะซื้อเงิน Bitcoin ในปัจจุบัน

                                                                           น้าถัดไป