สถิติของเงิน Onecoin

1. เริ่มผลิตขึ้นมาครั้งแรกเมื่อต้นปี 2015 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 0.5 ยูโร

2. หลังจาก 2 ปีผ่านไปเมื่อต้นปี 2017 มีสมาชิกจากทั่วโลกมากกว่า 3 ล้านคน (มากที่สุดในบรรดาเงินคริปโต้ทุกยี่ห้อที่ผลิตขึ้นมา) ในมากกว่า 195 ประเทศ เข้ามาสั่งผลิตและถือครองเงิน Onecoin ทำให้ราคา Onecoin เพิ่มขึ้นเป็น 12.45 ยูโรเมื่อเดือนมิถุนายน 2017

3. จึงส่งผลให้บริษัท Onecoin เป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินเกิน 1,000 ล้านดอลล่าร์ได้ภายในเวลาเพียงแค่ 11 เดือนเท่านั้น เร็วกว่าบริษัท Facebook  หรือบริษัท Google หรือบริษัท Microsoft ซึ่งใช้เวลาที่นานกว่า

4. บริษัท Onecoin จะผลิต เงิน Onecoin ออกมาจำนวน 120,000 ล้านเหรียญ (มากที่สุดกว่าทุกยี่ห้อที่ผลิตออกมา) เพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปใช้งานจริง และนำเงิน Onecoin ไปเก็บไว้ใน Blockchain ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อให้การผลิตเหรียญสามารถทำได้เร็วเพียง 1 นาทีต่อ 50,000 เหรียญ และการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่นในการซื้อขายสินค้า จะใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที เงิน Onecoin จึงมีเพียงพอและรวดเร็วต่อการนำไปใช้งานจริง

5. ในช่วงกลางปี 2018 ดร.รุจา ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า จะนำบริษัท Onecoin เข้าตลาดหลักทรัพย์

(https://www.youtube.com/watch?v=1NzMKh4D1zg&feature=youtu.be) เพื่อให้ทุกคนสามารถจะเข้ามาลงทุนกับ Onecoin ได้เช่นเดียวกับบริษัท Facebook หรือ Google หรือ Microsoft แต่บริษัทจะให้สิทธิพิเศษกับผู้ที่ถือครองเงิน Onecoin อยู่ก่อนวันเข้าตลาดหลักทรัพย์ สามารถจะใช้เงิน Onecoin มาจองซื้อหุ้น IPO ของบริษัทได้ก่อนคนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกผู้ถือครองเงิน Onecoin

6. จากราคาที่เพิ่มขึ้น และจำนวนเหรียญ Onecoin ที่ผลิตออกมาได้เพิ่มขึ้น จึงทำให้เงิน Onecoin เป็นเงินคริปโต้ที่มี Market CAP สูงที่สุดในโลก แซงหน้าเงิน Bitcoin ขึ้นมาได้ตั้งแต่ต้นปี 2017 (แต่ยังไม่ได้เข้าตลาดอย่างเป็นทางการ)

 

                                                                หน้าต่อไป