และนี่คือโอกาส ที่ผมได้นำเอาข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผมได้ศึกษามาแล้วอย่างละเอียด เพื่อนำมา

บอกให้คนไทยทุกคนได้รับทราบ

เพื่อไม่ให้คนไทยทุกคน ต้องเสียโอกาสอันดีนี้ไป เหมือนเมื่อครั้งเงิน Bitcoin ที่เริ่มต้นผลิตขึ้นมาใหม่ๆบนโลกของเรา

ทำไมผมจึงกล้านำเงิน Onecoin มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก ก็เพราะถ้าทุกคนเข้ามาสั่งผลิต และถือครองไว้ตั้งแต่วันนี้ ในขณะที่ราคายังไม่สูงมากนัก  ถ้าถือครองไว้ตั้งแต่วันนี้ ถ้าปีหน้าราคามันขึ้นไปมากกว่า 2 เท่าของวันนี้ คนไทยทุกคนก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าตามไปด้วย ก็จะส่งผลดีต่อผู้ที่ถือครองเอาไว้ รวมทั้งครอบครัวและลูกๆของพวกเขา

และถ้าคนไทยทั้งประเทศมีเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าภายในเวลาแค่ 1-2 ปี นั่นหมายความว่าคนไทยเหล่านั้นก็จะมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อ GDP ของประเทศไทยโดยรวมอีกด้วย

เงิน Onecoin จึงช่วยทั้งคนไทย และเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้

นี่คือเหตุผลที่ทำไมผมจึงกล้านำเอาเงิน Onecoin มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักบนเว็บไซด์นี้

การคาดการณ์ราคาของเงิน Onecoin ในอนาคตอีก 1-2 ปีข้างหน้านั้น ทุกคนสามารถจะดูและพิจารณาได้เองจาก กราฟของราคา Onecoin ตั้งแต่เริ่มผลิตเมื่อต้นปี 2015 จนถึงเดือนมิถุนายน 2017 ได้จากกราฟในหน้าถัดไป ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทได้ทำการบันทึกเอาไว้

 

                                                           หน้าต่อไป