ดังนั้น คนที่ได้เข้าไปซื้อเงิน Bitcoin ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการผลิตในปี 2009  เอามาถือครองเก็บเอาไว้ แล้วมาขายตอนที่ราคาสูงขึ้น ก็สามารถทำกำไรจากเงิน Bitcoin นี้ได้

 

ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา มีผู้คนในโลกจำนวนหนึ่งที่รู้เรื่องเงิน Bitcoin และยอมเสี่ยงซื้อเก็บไว้เยอะในช่วงราคาที่ยังตำ่ และนำออกมาขายในช่วงที่ราคาขึ้นไปสูง ก็สามารถทำกำไรกันได้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของโลกกันไปหลายร้อยคนในช่วงที่ผ่านมา

 

                                                                                                                                             หน้าถัดไป
......................................