...สถิติราคาของเงิน Onecoin เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนสมาชิกจากทั่วโลกมากกว่า 195 ประเทศที่มีเพิ่มขึ้นทุกๆวัน ที่ได้เข้ามาสั่งผลิตเงิน Onecoin เพื่อนำเอามาถือครองเอาไว้ ...

                                     กราฟแสดงสถิติราคาเงิน Onecoin จากที่เริ่มต้นการผลิตเมื่อต้นปี 2015 

จนถึงเดือนมิถุนายน 2017 ราคาเงิน Onecoin ได้เพิ่มขึ้นไปมากกว่า 24 เท่าแล้ว

หมายเหตุ : ทุกคนสามารถจะคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นเงิน onecoin ของผู้ที่ถือครองในราคาที่เริ่มผลิตมาจนถึงสิ้นปี 2016 ได้โดยนำราคาปัจจุบันมาคูณกับจำนวนเหรียญ Onecoin ที่ถือครองอยู่ ลบออกด้วยราคาทุนที่สั่งผลิตเอาไว้ ก็จะเป็นมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบันเป็นยูโร และทรัพย์สินที่มีอยู่นี้จะเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อราคาเงิน Onecoin เพิ่มขึ้นในอนาคต

 

                                                               หน้าต่อไป